top of page

BØKER

Kunst og fotografi laget av May-Linn Aaslie som er med i internasjonale bøker

Skjermbilde 2021-01-19 kl. 23.01.14.png

THE SOUL'S TWINS

Humanity today is plagued by a loss of meaning and alienation from self and others. Drawing on Jungian psychology and wisdom traditions from world religions, Dr. Raffa offers a self-guided journey to heightened self-awareness and compassion.

Skjermbilde 2021-01-19 kl. 23.08.57.png

DET ER FREDAG HVER DAG

Skandinavia er en oase av lykke, som blir bekreftet av alle rangeringer som presenterer nivået av tilfredshet med de enkelte nasjoners liv. Så hvordan lever de sin lykke i Nord?» Jeg er intervjuet om kunst, fotografi og opplevelser, mat og tradisjoner. Island,Finnland, Svergie forteller også.

bottom of page