Kunstutstilling 2017 Kurbadet


HUS LANGS SJØ OG VANN - Kunstutstilling til 28.februar

Nå er kunsten til salngs på Kurbadet i Tromsø. Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø

Det er meg en glede å vise frem kunsten min <3 Her henger det både kunst fra meg og Randi Britt. Utstillingen hadde nydelig musikk fra Kari Bremmnes og Halvdan Sivertsen. Takk til Kurbadet for en nydelig åpning <3

Min inspirasjon er fra fiskeri og jordbruksnæringen. Hvorfor er det slik at det er så vanskelig for mennesker å starte fikse eller jordbruk i Norge? Jeg ser overalt fraflyttet og ensomme hus lang kysten og i bygder. Denne fraflytningen er en konsekvens av Norsk politikk og sentralisering. Dessverre er det slik at det er alt fordyr for den vanlige mannen, eller kvinnen, å starte sitt eget bruk innen fiske eller jordbruk. Kvoter og landbruk er for dyrt og ikke lønnsomt! Det er de store aktørene som har råd til å kjøpe disse. Da sitter den vanlige mannen eller kvinnen i gata og har ikke mulighet til å nytte seg av den flotte naturen vi har i Norge, eller å følge drømmen sin som fisker.

Min kunst er e symbolsk utrykk på denne undringen av norsk politikk. Ensomme hus i Nordnorske landskap er ikke bare kunst, det er realiteten!

Fargene er mer dirkete studie av lyset som er så vakkert nord og som man ser på som nesten magisk.

I senere tid har jeg oppdaget at det ensomme huset også kan symboliserer mennesket og en ensomhet dette kan bære med seg. Blandt annet da jeg ble syk med Borrelia hvor jeg har vært helt alene med å finne utredning og hjelp til behandling fordi norske leger har ingen kunnskap eller tro på pasienten. Jeg ser plutselig nå på husene mine som pasienten man kan være i Norge uten å få hjelp, ensom og elene. Dette har gitt meg motivasjon til å starte andre prosjekter. Disse prosjektene vil jeg komme tilbake til. Da de enda er under etableringsfasen.

Ønsker du kontakt, eller et kunstverk, ta turen innom Kurbadet, eller kontakt meg.

English

HOUSE ALONG THE SEA AND WATER - Exhibition to Febryary. 28.

Now the art is for sales onon Kurbadet Tromso. Address: Conrad Holmboe veg 95, 9011 Tromsø

It is my pleasure to present my art <3 Here hangs the art from me and Randi Britt.

The exhibition had fine music by Kari Bremmnes and Halvdan Sivertsen. Thanks to Kurbadet for a beautiful opening <3

My inspiration is from fisheries and agriculture industry. Why is it that it's so hard for people to start fishing or garden in Norway? I look everywhere abandoned and lonely house long coast and in villages. This depopulation is a consequence of Norwegian politics and centralization. Unfortunately so it's all prey items for the common man or woman, to start their own use in fishing or agriculture. Quotas and farming is too expensive and not profitable! There are the big players who can afford to buy these. When the ordinary man or woman in the street and are not be able to avail themselves of the beautiful scenery in Norway, or to follow his dream as a fisherman. My art is e symbolic expression of this amazement of Norwegian politics. Lonely house in North Norwegian landscape is not just art, it's reality! The colors are more direct high study of light that is so beautiful in north and as you look at that, it is almost magical.

Lately I've discovered that the solitary house also symbolizes man and a solitude this can carry. Among other things when I was sick with Borrelia where I've been all alone in finding investigation and help to treatment because Norwegian doctors don´t have the knowledge or belief of the patient. Suddenly now I see houses as patient would be in Norway without assistance.Alone and abandoned. This has given me the motivation to start other projects. These projects will I come back to. When they are still under establishment phase. Want contact, or a work of art, stop Kurbadet, or contact me.

#Kunstutstilling #Kurbadet #2017 #1

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Facebook MayArt
  • Instagram - MayArt

© 2021  All Copyright to MayArt May-Linn Aaslie