Grafisk Design - Hjemmeside og Logo til Kreative Balsfjord


Kreative Balsfjord

Gründernettverket har kontaktet meg og jeg fikk i oppdrag å lage en hjemmeside med informasjons, linker og påmelding til deres seminarer og møter.

Logo

Logoen er inspirert fra fjell, og stjernen er "lederstjerne" som symboliserer Kreative Balsfjord´s mål. Huset i fjellet symboliserer at det er husrom for alle og at nøkkelhullet er åpningen til noe større.

Nettsiden

Jeg har laget siden med kalender, linker til sosiale medier, filer som brukere kan laste ned og en oversikt med alle deltagere i Kreative Balsfjord. Siden er laget for at deltagere skal finne informasjon til andre bedrifter og medlemmer i Balsfjord kommune.

Nettsiden har også linker til andre nyttige sider som gründere har nytte av, f.eks fakturerings-program, regnskapsprogram, støtteordninger og lag. Kreative Balsfjord drives av Trine Strand og Lill-Karin Elvestad som et prøveprosjekt til 2018. De får støtte av Troms Fylkeskommune, Balsfjord kommune, Innovasjon Norge, SNN m.fl. "Målet er å bidra til utvikling og kompetanseheving hos etablerte aktører, i tillegg til å stimulere til oppstart av flere bedrifter/utøvere." Kreative Balsfjord,2017.

Seminar gjennom Kreative Balsfjord

Førstkommende samling er 24.april 2017

"Informasjon om Arctic Race. Kartlegging av bedriftene. Kreative Balsfjord i 2018 - hva ønsker vi?"

Meld deg på seminar og Besøk nettsiden her: https://www.kreativebalsfjord.com/

English

Creative Balsfjord

The Gründer network has contacted me and I was commissioned to create a website with information, links and enrollment for their seminars and meetings.

Logo

The logo is inspired by mountains, and the star is "leader star", which symbolizes the Creative Balsfjord's goal. The house in the mountain symbolizes that there is a living room for everyone and that the keyhole is the opening of something bigger.

Website

I have created the page with calendar, links to social media, files that users can download and an overview of all participants in Creative Balsfjord. The site is designed for participants to find information for other companies and members in Creative Balsfjord . The website also links to other useful sites that entrepreneurs benefit from, such as economy programs, accounting programs, support schemes, and teams. Creative Balsfjord is run by Trine Strand and Lill-Karin Elvestad as a pilot project until 2018. They receive support from Troms County municipality, Balsfjord Municipality, Innovation Norway, SNN and others. "The goal is to contribute to the development and competency of established actors, as well as stimulate the startup of several companies / practitioners." Creative Balsfjord, 2017.

Seminar through Creative Balsfjord

The first collection is 24th April 2017 "Information about the Arctic Race. Mapping of the companies. Creative Balsfjord in 2018 - What do we want?" Visit the website here: https://www.kreativebalsfjord.com/

#homepage #logo #creativebalsfjord #grafiskdesign

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Facebook MayArt
  • Instagram - MayArt

© 2021  All Copyright to MayArt May-Linn Aaslie