top of page

Teaching

Hvordan bli fri i tegning, hvordan komme over tegnekrise, og hvordan lære å tegne.

Vi skal lære om

1.Kunsthistorie innen tegneutrykk

2.Øvelse 1

Forskjellige tegneteknikker

3.Øvelse2

Blindtegning

Krokitegning

Tegnestudie

Sette sammen komposisjon av dyr og natur.

Om :

Jeg er utdannet lærer i kunst og håndverk, med tre års utdanning i visuelle kunstfag og et års utdanning i padagogikk og fagdidaktikk,så da har jeg utdanning innen selvstendig billeskaping og pedagogisk opplæring innenfor alt av kunstfagfeltet. 

Jeg liker å jobbe med barn og i mitt studiet tok jeg for meg et utviklingsprosjekt der jeg hadde fokus på tegnekrise. Hva er egentlig dette? JO det er barn som er kritiske til egen tegning. Hvorfor er dem det? For det første, så har de en forventning, for det andre, så har de ikke kunnskapen eller et historisk overblikk over hva som finnes.Og for det tredje har de ikke fått opplæring og overføring av kunnskap. Dette er et stort problem i skoler, fordi lærere har mangel på kunnskap, noe som igjen overøfres til barn, og de blir kritisk fordi de ikke får til. De ønsker et naturealistisk bilde. Derfor er det så viktig å vise hva som allerede finnes, og tilslutt lære. For meg som lærer er det derfor viktig å bygge opp alle delene, for så å overføre kunnskap. Itillegg ligger det øvelse med i oppskriften.

 

Hvordan komme over tegnekrisen er noe jeg anbefaler alle barn til å være med på. På den måten vil de kunne utvikle sitt potensiale og ikke minst lære !

 

Påmelding:

 

send mail til post@maylinnaaslie.com

aldersgrense: 10-18 år

materiale: ta med tegnesaker og ark.

Pris: 250kr 

 

Helg : lørdag og søndag kl 13.00 til 16.00

Please reload

bottom of page